Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi

       1. Sứ mệnh:

“Đưa các giải pháp khoa học và tiên tiến nhất từ Châu Âu đến với người Việt, giúp mọi người sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn và làm việc tốt hơn”.

       2. Tầm nhìn

Trở thành một trong những doanh nghiệp có uy tín, sản phẩm tốt, hiệu quả, chất lượng Châu Âu, giá cả hợp lý tại Việt Nam trong lĩnh vực dược phẩm. 

       3. Giá trị cốt lõi

  • Vì sức khỏe cộng đồng: Đặt khách hàng là trung tâm trong mọi suy nghĩ và hành động, chăm sóc khách hàng như chăm sóc người thân. 
  • Chất lượng thật: Đưa những sản phẩm có chất lượng Châu Âu và hiệu quả thực sự đến với khách hàng.
  • Sự chính trực: Trung thực, nói đúng sự thật, giúp người khác hiểu đúng sự thật; Chân thành, công tâm suy nghĩ, lời nói và quyết định.
  • Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm 100% với công việc, đã nói là làm, làm đến cùng; Suy nghĩ, hành động, thứ nhất vì Sứ mệnh, thứ 2 vì Đội nhóm, thứ 3 vì chính mình.
  • Học hỏi và sáng tạo: Học hỏi mạnh mẽ, không ngừng tự hoàn thiện và nâng cấp bản thân, tổ chức. Liên tục sáng tạo, đổi mới để nâng cao hiệu quả công việc.
  • Mối quan hệ tốt đẹp: Chân thành lắng nghe, chia sẻ và tích cực xây dựng và gìn giữ các mối quan hệ tốt đẹp trong nội bộ, với đối tác, khách hàng và xã hội.
Sunlife Pharma - Sống khỏe hơn, tốt hơn mỗi ngày
Sunlife Pharma – Sống khỏe hơn, tốt hơn mỗi ngày